SITRANS LR - THIẾT BỊ ĐO MỨC LIÊN TỤC THEO NGUYÊN LÝ RADAR

SITRANS LR - THIẾT BỊ ĐO MỨC LIÊN TỤC THEO NGUYÊN LÝ RADAR

● SITRANS LR 200

● SITRANS LR250

● SITRANS LR460

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

1. SITRANS LR 200:Thiết bị đo kiểu 2-dây, xung 6 GHz để đo liên tục mức của chất lỏng và bọt trong các thùng chứa ở nhiệt độ và áp suất cao với dải đo lên tới 20 m.

2. SITRANS LR250: Thiết bị đo kiểu 2-dây, xung 25 GHz để đo liên tục mức của chất lỏng và bọt trong các thùng chứa ở nhiệt độ và áp suất cao với dải đo lên tới 20m.

3. SITRANS LR460:Thiết bị đo kiểu 4-dây, xung 24 GHz để đo liên tục mức của chất rắn trong các thùng chứa ở nhiệt độ và áp suất cao với dải đo lên tới 100 m, lý tưởng cho môi trường nhiều bụi.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat