SITRANS F US UNTRASONIC CLAMP-ON FLOWMETERS

SITRANS F US UNTRASONIC CLAMP-ON FLOWMETERS

Thiết bị đo kiểu kẹp: Lắp đặt thuận tiện, không cần cắt đường ống. Khả năng hiệu chỉnh dải đo lớn, độ chính xác cao.

● SITRANS FS230/ FSS200

Dễ dàng cài đặt, không cần phải cắt ống hoặc dừng dòng chảy

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat