SITRANS FM - BỘ CHUYỂN ĐỔI HIỂN THỊ MAG 5000/6000

SITRANS FM - BỘ CHUYỂN ĐỔI HIỂN THỊ MAG 5000/6000

Bộ chuyển đồi, hiển thị (Transmitter): MAG 5000/6000

- Dùng cho các cảm biến MAG 1100 /1100 HT, MAG 1100 F, MAG 3100/3100 HT, MAG 3100 P, MAG 5100 W

-Ứng dụng trong ngành cấp thoát nước, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm…

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

Một số hình ảnh lắp đặt thực tế:

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat