SITRANS FM - BỘ CHUYỂN ĐỔI HIỂN THỊ MAG 6000 I /6000 I EXD

SITRANS FM - BỘ CHUYỂN ĐỔI HIỂN THỊ MAG 6000 I /6000 I EXD

- Được thiết kế cho môi trường công nghiệp

- Vật liệu nhôm đúc bảo vệ cao chịu được các môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết