SITRANS FM - CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG MAG 3100

SITRANS FM - CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG MAG 3100

- Độ chính xác 0.25%

- Đường kính DN: 25 – 1200

- Áp lực tối đa: 40 bar

- Nhiệt độ làm việc: -40 – 180°C

- Cấp bảo vệ IP 67/68

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

- Ứng dụng: Đo lưu lượng của các chất lòng ăn mòn như Acid,sút… hoặc trong các ứng dụng đo lưu lượng các chất lỏng dẫn điện không ăn mòn (conductive liquid) nhưng yêu cầu nhiệt độ cao trên 95°C và trong những ứng dụng yêu cầu thiết bị phải đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy nổ…

Một số hình ảnh lắp đặt thực tế:

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat