SITRANS FC Coriolis

SITRANS FC Coriolis

+ Các ứng dụng đo lưu lượng thông thường (DN15 – DN150)

+ Dùng cho môi trường chất lỏng:

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

+ Các ứng dụng đo lưu lượng thông thường (DN15 – DN150)

+ Dùng cho môi trường chất lỏng:

1. SITRANS FC330

2. SITRANS FC310

+ Dùng cho môi trường khí thiên nhiên nén (CNG)

3. SITRANS FCS200

4. SIFLOW FC070

5. Bộ chuyển đổi, hiển thị (Transmitter)

- MASS 6000 IP67

- MASS 6000 với mặt hiện thị (display) 19”

- MASS 6000 chống cháy nổ Ex d

- Ứng dụng: Sử dụng với các cảm biến Massflow để đo lưu lượng khối lượng các lưu chất lỏng hoặc khí

 

6. Cảm biến lưu lượng (Flow Sensor)

● MASS 2100 / MASS FC 300

- Dải đo: 0 – 65/350 kg/h

- Áp lực: 230 / 130 bar

- Ứng dụng: Đo lưu lượng khối lượng các lưu chất lỏng hoặc khí. Được sự dụng trong các ngành công nghiệp: hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp ô tô-

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat