11

LẬP KẾ HOẠCH & CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT NÂNG CAO

LẬP KẾ HOẠCH & CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT NÂNG CAO

Các chức năng chính

SIMATIC IT Preactor APS được thiết kế để dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác trong doanh nghiệp, cho phép lấy bất kỳ dữ liệu cần thiết nào một cách đơn giản như thông tin về đơn hàng từ hệ thống ERP/MRP của doanh nghiệp hoặc cập nhật về tiến độ hoạt động từ MES/MIS. Nó có thể được tích hợp chặt chẽ với hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP), phần mềm kế toán và dự báo, excel, hệ thống điều hành sản xuất (MES) và hệ thống thu thập dữ liệu tại xưởng sản xuất (MIS), các công ty có thể theo dõi tiến độ, trạng thái công việc thực hiện theo kế hoạch.

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất dựa trên thứ tự sản xuất mà người lập kế hoạch đề xuất hoặc theo trọng lượng hoặc theo ngày giao hàng hoặc theo độ ưu tiên của các đơn đặt hàng.

Lập kế hoạch sản xuất dựa trên tính khả dụng của nguồn lực, các ràng buộc nguyên liệu/ vật tư cần thiết cho đơn đặt hàng. Trong quá trình lập kế hoạch sản xuất Preactor tính toán tốc độ vận hành sản xuất khác nhau dựa trên các nguồn lực khác nhau và định mức thời gian chuyển đổi giữa các công đoạn sản xuất.

Người sử dụng cũng có thể tùy chỉnh các thuật toán để phù hợp với khách hàng như cách thức sử dụng vật tư và trực quan hóa quy trình sản xuất từ các nguyên liệu/vật tư đến thành phẩm và đơn đặt hàng, người sử dụng có thể thấy được các nguyên liệu/vật tư bị thiếu hụt cho đơn đặt hàng.

Lợi ích chính

SIMATIC IT Preactor Chiến lược sản xuất nâng cao

 • Hỗ trợ ra quyết định cho chiến lược dài hạn
 • Cân đối tải trọng sản xuất
 • Lập lịch sản xuất tổng thể nhanh chóng
 • Khả năng đáp ứng nhanh với những thay đổi về nhu cầu

SIMATIC IT Preactor kế hoạch sản xuất nâng cao

 • Sử dụng tài nguyên nhà máy tốt hơn
 • Giảm thời gian cài đặt máy
 • Giảm hàng tồn kho và tiến trình xử lý công việc
 • Hiển thị trực quanvà chitiết tiến độ sản xuất của từng sản phẩm đang gia công.
 • Đưa ra các kế hoạch sản xuất khác nhau và so sánh hiệu quả giữa chúng một cách nhanh chóng.
 • Cải thiện thời gian giao hàng đúng hẹn
 • Cân nhắc chi tiết nhu cầu sản xuất để đề ra thứ tự sản xuất và liệt kê công việc cần làm.
 • Dự báo các thay đổi trong quá trình sản xuất như gián đoạn, sự cố máy, lỗi sản phẩm.
 • Đánh giá hiệu quả sản xuất trong thời gian thực.
 • Cân đối giữa các nguồn tài nguyên.
 • Hiển thị trực quan tiến độ sản xuất, ảnh hưởng của các sự cố lên kế hoạch tổng thể, từ đó đưa ra các quyết định thay đổi kế hoạch cho phù hợp.
 • Tối ưu hóa các hoạt động sản xuất bằng cách giảm hoặc loại bỏ các hoạt động dư thừa trong sản xuất như thời gian cài đặt máy hoặc chờ đợi.
 • Phần mềm thích hợp cho tất cả các quy mô công ty nhỏ, vừa và lớn nhằm giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng sự cạnh tranh.


 

Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat