HỆ ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ PHÂN TÍCH KHÍ OXY COD - AGC

HỆ ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ PHÂN TÍCH KHÍ OXY COD - AGC

Giải pháp Đo lường công nghệ

Chủ đầu tư: Công ty Hóa chất AGC
Địa điểm:     Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Năm:             2016
 

Chủ đầu tư: Công ty Hóa chất AGC
Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Năm: 2016
Phạm vi: Cung cấp lắp đặt hệ điều khiển cho bộ phân tích khí Oxy (COD)
 

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat