HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐO LƯỜNG MESSER DUNG QUẤT

HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐO LƯỜNG MESSER DUNG QUẤT

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH DUNG QUẤT

Ngành công nghiệp: Khí công nghiệp

Thời gian thực hiện dự án: 2018-2019

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH DUNG QUẤT

Địa chỉ khách hàng: Tân Hy, Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngành công nghiệp: Khí công nghiệp

Địa điểm thực hiện dự án: Dung Quất - Quảng Ngãi

Thời gian thực hiện dự án: 2018-2019

Yêu cầu của khách hàng:

 • Cung cấp hệ thống thang máng cáp, Support
 • Cung cấp hệ thống cáp điện (cáp điều khiển & cáp động lực)
 • Thi công & lắp đặt hệ thống cáp, thang máng cáp, Piping, support…
 • Thi công hệ thống chiếu sáng và tiếp địa
 • Lắp đặc các tủ điện hạ thế và các tủ điều khiển
 • Đấu nối tín hiệu và kiểm tra các tín hiệu

Các công việc/giải pháp/sản phẩm mà ESTEC đáp ứng

 • Thi công, cung cấp giải pháp lắp đặt hệ M&E cho nhà máy MESSER Hải Phòng - Chi nhánh Dung Quất:
 • Cung cấp vật tư, phụ kiện hỗ trợ và thi công lắp đặt máng cáp và kéo cáp trung thế, hạ thế.
 • Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ tiếp địa và chống sét cho nhà máy
 • Thiết kế, cung cấp thiết bị và lắp đặt các tủ phân phối cho hệ chiếu sáng nhà máy.
 • Thiết kế, cung cấp thiết bị và lắp đặt tủ động lực  phân phối điện
 • Thiết kế và lắp đặt tủ khởi động mềm trung thế, tủ điều khiển và cấp nguồn hạ thế chế tạo theo tiêu chuẩn IEC
 • Thiết kế và lắp đặt các tủ biến tần hạ thế, tủ điện cấp nguồn cho trạm điện.
 • Thiết kế và lắp đặt tủ cấp nguồn 380V cho nhà máy nén khí chính, nhà máy nén khí sản phẩm, colbox, máy nén.
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat