CUNG CẤP BẢN QUYỂN PHẦN MỀM WINCC OA – SAMSUNG SDS VIỆT NAM

CUNG CẤP BẢN QUYỂN PHẦN MỀM WINCC OA – SAMSUNG SDS VIỆT NAM

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian thực hiện dự án: 2021

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian thực hiện dự án: 2021

ESTEC cung cấp bản quyển phần mềm WinCC OA của hãng Siemens và dịch vụ thực hiện thiết kế, lập trình phần mềm để giám sát tiêu thụ điện năng, công suất và thông tin của toàn bộ nhà máy. Hệ thống đưa ra các cảnh báo, trạng thái lỗi trực quan giúp vận hành kiểm tra tình trạng và có phương án xử lý kịp thời.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat