TUW 2017 - KHÓA HỌC CẬP NHẬT KỸ THUẬT SIMATIC PCS7 V9.0

TUW 2017 - KHÓA HỌC CẬP NHẬT KỸ THUẬT SIMATIC PCS7 V9.0

14/8/2017 Hai kỹ sư của ESTEC là Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Văn Thành đã tham gia đào tạo kéo dài 3 ngày cập nhật về SIMATIC PCS7 V9.0 do Siemens tổ chức tại SIEMENS Singapore.

Là nhà cung cấp giải pháp PCS7 của Siemens, các kỹ sư tự động hóa của ESTEC luôn luôn được Siemens đào tạo, huấn luyện, cập nhật kiến thức sản phẩm và kỹ thuật mới nhất nhằm đáp ứng khả năng sử dụng sản phẩm của hãng cho các dự án tại Việt Nam.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat