KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CỦA SIEMENS

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CỦA SIEMENS

15-18/5/2018 - Kuala Lumpur, Malaysia, 3 kỹ sư của ESTEC (Lê Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Minh Nguyên) đã tham dự và đạt chứng chỉ Nhà Cung cấp Giải pháp của Siemens.

ESTEC là nhà Cung cấp Giải Pháp PCS7 của Siemens, và cứ mỗi 2 năm, các kỹ sư của ESTEC phải tham dự lại khóa đào tạo cấp chứng chỉ PCS7 của Siemens để giữ danh hiệu Nhà Cung cấp Giải pháp.

Chúc mừng anh Phúc, Thành và Nguyên và các anh chính là tài sản vô giá của ESTEC.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat