ĐÀO TẠO SIMATIC PCS7 CƠ BẢN CHO NHÔM LÂM ĐỒNG

ĐÀO TẠO SIMATIC PCS7 CƠ BẢN CHO NHÔM LÂM ĐỒNG

9/6/2017 ESTEC tổ chức khóa đào tạo cơ bản về SIMATIC PCS7 cho các nhân viên của công ty Nhôm Lâm Đồng.

Anh Lê Hoàng Phúc - chuyên gia về PCS7 của ESTEC là đã đứng lớp trong vòng 1 tuần vừa hướng dẫn lý thuyết và thực hành. Chương trình đào tạo SIMATIC PCS7 này nằm trong gói dự án nâng cấp hệ điều khiển PCS7 của phân xưởng khí hóa than tại nhà máy Nhôm Lâm Đồng mà ESTEC thực hiện.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat