11

MES/MOM – PHẦN MỀM SIEMENS SIMATIC IT R&D SUITE

MES/MOM – PHẦN MỀM SIEMENS SIMATIC IT R&D SUITE

Các chức năng chính

 • LIMS (Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm) 
 • Tối đa hóa hiệu quả phòng Lab
 • Quản lý dữ liệu và quy trình công việc trong phòng thí nghiệm, tối ưu hóa việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu chất lượng trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất
 • ELN  Số ghi chép phòng Lab điện tử 
 • Bảo vệ hiệu quả các sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ
 • Thu thập và cấu trúc dữ liệu thử nghiệm ở bất kỳ định dạng điện tử nào để có thể tìm kiếm và sử dụng tại toàn công ty.
 • Liên tục kiểm tra chi tiết và kiểm soát truy cập của các dữ liệu này tạo điều kiện cho quản lý tài sản trí tuệ và ứng dụng bằng sáng chế.
 • Cộng tác với nhà cung cấp
 • Trao đổi dữ liệu kỹ thuật số với nhà cung cấp
 • Trao đổi dữ liệu điện tử với các nhà cung cấp của bạn và tránh nhập dữ liệu bằng tay.
 • Quản lý thông số kỹ thuật 
 • Giá trị thương hiệu tối ưu
 • Là điểm tham chiếu để quản lý thông số kỹ thuật cho cả công ty và từng sản phẩm nhằm hỗ trợ nhu cầu cho công ty có xưởng sản xuất đặt tại nhiều nơi, đa nhiều ngôn ngữ và cung cấp các dữ liệu cần thiết cho các hệ thống điều hành như ERP, MES và LIMS.
 • Quản lý các quy định
 • Đảm bảo tuân thủ từ giai đoạn thiết kế
 • Tự động thông báo thành phần, dữ liệu dinh dưỡng và thông báo các tác nhân gây dị ứng.
 • Công thức Workbench
 • Sân chơi kỹ thuật số cho R&D
 • Một môi trường sáng tạo để quản lý số lượng lớn các nguyên mẫu
 • Hỗ trợ thử nghiệm và thí nghiệm để giới thiệu và xác minh công thức mới, nguyên liệu, vật liệu đóng gói, thành phần, thiết kế quy trình sản xuất và thiết kế thử.

Lợi ích chính

 • Quy trình R&D hợp lý và hiệu quả
 • Phát triển sản phẩm mới và giới thiệu nhanh hơn (NPDI)
 • Các quy trình và hoạt động R&D hiệu quả về chi phí
 • Tính nhất quán của dữ liệu trên toàn doanh nghiệp
 • Bảo vệ sở hữu trí tuệ
 • Tuân thủ quy định
Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat