THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN PLC

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN PLC

Là Đối tác chính thức của Siemens trong mảng Tự động hóa FA, ESTEC cung cấp thiết bị điều khiển:

1. LOGO

2. SIMATIC dòng cơ bản: S7-1200

3. SIMATIC dòng cao cấp: S7-1500, S7-300, S7-400

Hỗ trợ kỹ thuật