HỘI THẢO SỐ HÓA QUẢN TRỊ & SẢN XUẤT THÔNG MINH CHO NGÀNH F&B TẠI ĐBSCL

HỘI THẢO SỐ HÓA QUẢN TRỊ & SẢN XUẤT THÔNG MINH CHO NGÀNH F&B TẠI ĐBSCL

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

https://forms.gle/6pCAqHWSAnPwbPyx8