HOME CARE LIQUID PHASE 3 - UNILEVER

HOME CARE LIQUID PHASE 3 - UNILEVER

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: Unilever
Địa điểm: Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Năm: 2014-2015
 

Chủ đầu tư: Unilever
Địa điểm:Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Năm:2014-2015
Phạm vi: Nâng cấp hệ điều khiển mẻ và DCS tại nhà máy Personal Care

GIỚI THIỆU

- Nhà máy sản xuất sản phẩm chăm sóc gia đình Home Care Liquid Plant (HCL) nằm tại Củ Chi, TP. HCM. Đây là nhà máy có công suất lớn nhất của Unilever tại Đông Nam Á.

- Nhà máy được lắp đặt ban đầu là PCS7 V7.2 và Simatic Batch cho 2 giai đoạn từ 2008-2012.
- ESTEC cung cấp hệ điều khiển DCS cho giai đoạn 3.

- ESTEC cung cấp phần cứng, phần mềm, thiết kế kỹ thuật PCS7 và Batch, lắp tủ bảng, dây cáp, thử nghiệm và chạy thử.
- Nhiều bước được thực hiện và chạy thử thành công.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

- Thời gian dừng máy rất ít đối với nhà máy bận rộn nhất Việt Nam.
- Dự án được bàn giao đúng hạn theo kế hoạch sản xuất.
- Đầu tư cho giai đoạn 3 rất ít do sử dụng tối đa được nguồn lực hiện có.
- Tất cả các công thức sản xuất được lưu trữ, và nạp lại không bị mất dữ liệu sản xuất.
- Nhà máy tối ưu hóa để nâng công suất và sự linh hoạt.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat