HỆ TỰ ĐỘNG PLC & SCADA - DAP 2

HỆ TỰ ĐỘNG PLC & SCADA - DAP 2

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư:  Nhà máy DAP 2 Lào Cai
Địa điểm:       Lào Cai
Nhà thầu:      TVC
Năm:              2014
 

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat