HỆ THỐNG AN TOÀN & HỆ THỐNG CHÁY VÀ KHÍ GA - STN CLJOC

HỆ THỐNG AN TOÀN & HỆ THỐNG CHÁY VÀ KHÍ GA - STN CLJOC

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: Cửu Long JOC

Nhà thầu: PVDT

Năm: 2014

Chủ đầu tư: Cửu Long JOC

Nhà thầu: PVDT

Năm: 2014

Phạm vi: Hệ thống an toàn và hệ thống phòng cháy gas cho máy phát điện tại dàn STN

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat