HỆ ĐIỀU KHIỂN CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI - NHÀ MÁY YKK

HỆ ĐIỀU KHIỂN CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI - NHÀ MÁY YKK

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: YKK
Nhà thầu: Kobelco
Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Năm: 2016

Chủ đầu tư: YKK
Nhà thầu: Kobelco
Địa điểm:Nhơn Trạch, Đồng Nai
Năm:2016
Phạm vi:Cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển tự động và tủ điều khiển truyềnđộng MCC cho trạm xử lý nước thải

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat