CUNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN AN TOÀN - SYNTHOMER

CUNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN AN TOÀN - SYNTHOMER

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: Synthomer
Địa điểm: Khu CN Sóng Thần, Bình Dương
Năm thực hiện: 2017

Chủ đầu tư: Synthomer
Địa điểm: Khu CN Sóng Thần, Bình Dương
Năm thực hiện: 2017
Phạm vi: Tủ điều khiển PLC An toàn

Giới thiệu:

- Synthomer có hệ thống điều khiển quy trình tự động hiện hữu S7-1500.
- ESTEC cung cấp hệ thống điều khiển quy trình an toàn, thiết bị đo lường, tủ tín hiệu, van và cáp.
- Hệ thống an toàn sử dụng PCS7 V8.2, ma trận an toàn và PROFINET.

Lợi ích của khách hàng:

- Hệ thống an toàn hiện đại sử dụng cáp PROFINET.
- Dự án được quản lý tốt, không ảnh hưởng tới sản xuất trong thời gian triển khai, lắp đặt, và chạy thử.
- Dễ dàng mở rộng và điều chỉnh trong tương lai.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat