11

ESTEC ĐẠT CHUẨN ISO 9001

ESTEC ĐẠT CHUẨN ISO 9001

5/2021, các chuyên viên đánh giá chất lượng của Bureau Veritas đã ESTEC đánh giá nhằm cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho ESTEC.

Sau buổi đánh giá, ESTEC được nhận xét là nghiêm túc thực hiện quy trình quản lý chất lượng và được cấp chứng vào một tháng sau đó.

Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat