11

DỊCH VỤ GIÁM SÁT HỘP SỐ TỪ XA

DỊCH VỤ GIÁM SÁT HỘP SỐ TỪ XA

• Giải pháp tối ưu cho các ứng dụng như xi măng, cẩu, mỏ

• Giám sát các hệ truyền độngphức tạp

• Thu thập và ghi dữ liệu trực tuyến

• Dữ liệu chuyển đến các chuyên gia được mã hóa an toàn

• Phân tích và chẩn đoán dữ liệu đạt chuẩn do các chuyên gia đủ năng lực thực hiện

• Đưa ra các hành động cụ thể cũng như các cảnh báo sớm trong trường hợp hỏng hóc

Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat