11

DCS-HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN

DCS-HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN

ESTEC cung cấp các giải pháp cho hệ thống điều khiển với quy mô lớn cho nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp như: Dầu khí, Khí thiên nhiên, Xi măng, Phân bón, Hóa chất....

  • Dầu khí

Dự án VSP Project

  • Khí tự nhiên

Messer ASU Hai DuongDự án Messer

  • Xi Măng

Xi Măng Bút Sơn

Xi Măng Bút Sơn

Xi Măng INSEE Thị Vải

Xi Măng INSEE 

  • Hóa Chất

Dự án Synthomer 

  • Điện

Dự án Điện đạm Phu My

  • Consumer Goods

Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat