Hệ thống điện - điện động lực, hệ thống thang, máng cáp

Hệ thống điện - điện động lực, hệ thống thang, máng cáp

  • Hệ thống tủ điện đóng cắt trung và hạ thế
  • Hệ thống tủ điện điều khiển động cơ, tủ cấp nguồn
  • Hệ thống thang, máng cáp

Dự án Thép Việt Úc