Nâng cấp Simatic PCS7 - Nhôm Lâm Đồng

Nâng cấp Simatic PCS7 - Nhôm Lâm Đồng

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

Địa điểm: Tân Rai, Lâm Đồng

Năm thực hiện: 2017

Phạm vi: Nâng cấp hệ tự động Simatic PCS7 phân xưởng khí hóa than